Blogs

« Back

Audio / Podcast / iTunes

Kázne, Duchovné obnovy, prednášky, TV LUX - Z prameňa

iTunes Podcast (RSS) - link

Podcast - link

  • nahrávky z TV LUX

  • Duchovná obnova - o. Maroš Lovič

  • Katechézy - o. Maroš Lovič

  • Kázne - o. Maroš Lovič

  • Kurz dokonalosti - Koinonia Trnava

  • Duchovné cvičenia - p. Mariakumar a sr. Mary Pereira