Rímskokatolícka cirkev - farnosť Križovany nad Dudváhom, filiálka Vlčkovce
Farský administrátor ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič

Tel.: +421/33/5584 004

Facebook: www.facebook.com/Krizovany

Web: http://fara.krizovany.sk

E-mail: farnostknd@gmail.com

IČO: 340 133 34
DIČ: 2021149988
Bankové spojenie: 20174745/6500
IBAN: SK8465000000000020174745
BIČ/SWIF: POBNSKBA