Blogs

« Back

Duchovná obnova - december 2016

Duchovná obnova - december 2016

O. PETER ŠIMKO - Boh nás má rád a túži k nám prísť - KATECHÉZA 

"Blížia sa Vianoce - deň kedy prišla medzi nás "Láska", tá láska sa narodila a má aj meno, volá sa Ježiš Kristus. Každý z nás túži po láske, ale aká je realita? Ľudia lásku vykopli do "maštale". Ako je to možné?"... hovorí v katechéze o. Peter Šimko

KATECHÉZA - O. MAROŠ LOVIČ

"O čom sú Vianoce? Čo sú to Vianoce. Vianoce sú vzdávaním vďaky ako nový životný štýl, uprostred vzťahov, ktoré sa zdajú byť, v tomto období možno ešte viac vyhrotené, vyostrené. Práve vzdávanie vďaky nám pomôže sa z toho dostať. Cez vďakyvzdávanie vytvárame spoločenstvo s Bohom aj spoločenstvo s druhými. Prejav vďačnosť počas týchto dní a priprav sa na Vianoce tak, že sa zmieriš s Bohom a s druhými. Potom môžeš skutočne vzdať vďaky za to čo Boh urobil pre Teba, aj za to čo cez druhých urobil pre Teba... hovorí Maroš Lovič"

BIBLICKÝ KURZ JEŠUA - 09 - BOŽIE KRÁĽOVSTVO

"ThDr. Vladimír Šosták PhD v prednáške rozpráva o tom, ako vnímame a vidíme tento svet, ako nás tento svet presviečia, že toto je to jediné na tomto svete, čo môžme vidieť a zažiť. Preto je jednou veľkou prioritou o ktorej nám cez Božie Slovo hovorí Ježiš, že nám sú dané poznať tajomnstvá Božieho kráľovstva. Aby sme v dennodennosti dokázali vnímať čo máme. Vedieť sa zastaviť, tak ako Ježiš, ktorý pôsobil 3 roky a vedel sa zastaviť a modlil sa a rozprával sa s Otcom. My všetci sme zasadení do Božieho kráľovstva, záleží len na nás, ako vnímame veci, aký je náš východiskový bod, či je náš pohľad biblický. Ježiš učí a odvoláva sa na Božie Slovo a na moc. Chce aby sme robili pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské Kráľovstvo. Do života sme dostali od Neho základnú inštrukciu , aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostaneme potom. Ako sme schopní hľadať Boha? Hľadáme ho celým svojim srdcom, celou silou?"

O. MICHAL ZAMKOVSKÝ - OTVOR DVERE, PRICHÁDZA SVETLO

Otec Adrian Čontofalský, rozpráva príbeh, ktorý súvisí s tým čo píše Pavol Efezanom o vzájomnom porozumení, jednote. Príbeh o dvoch sestrách, ktoré jedna sa stala sultánovou manželkou, druhá kupcovou, tá sultánova zo dňa na deň chradla, zosmutnievala, tá kupcova bola zo dňa na deň krajšia a veselšia. Sultán si pozval kupca do paláca a zisťoval ako je to možné, že kupcova manželka je stále krajšia a veselšia, zatiaľ čo jeho je stále smutnejšia a chorľavejšia. Kupec odpovedal, že svoju manželku živí jazykom. Čo potom nasledovalo, si vypočujte v tejto krátkej kázni o. Čontofalského. Aký je dôležitý vzájomný rozhovor, lebo len ten rozvíja vzťah. Aké je zlé nechať priestor len svojim myšlienkam a domýšľavosti. Aj sv.Pavol vedel, že vytvárať jednotu nieje vôbec jednoduché, zvlášť, keď sme takí rozdielni v názoroch. A pritom stačí si nájsť len čas na svojich blízkych a rozprávať sa.

FARSKÉ OZNAMY - DECEMBER 2016

 
Zaregistruj sa na stránke www.misiefilmom.sk, alebo pošli svoje kontaktné údaje na misiefilmom@misiefilmom.sk, prípadne SMS na číslo 0948 084 416 a získaj:
 
1x ročne zadarmo Misijné DVD plné hodnotných videí
1x mesačne bude za Teba slúžená svätá omša, o čom budeš informovaný SMS-kou
1x týždenne ti pošleme 3 nové evanjelizačné videá na tvoj mail.