Blogs

« Back

Kázeň o. Maroša Loviča na 1. Svätom príjímaní

Kázeň o. Maroša Loviča na 1. Svätom príjímaní

V tejto kázni o. Maroš Lovič sa prihovára deťom, ktoré majú svoje 1. Sväté prijímanie v Križovanoch nad Dudváhom. Hovorí im o pokušeniach tohto sveta, ktoré ich budú odvádzať od vzťahu s Ježišom, pýtal sa detí, čo pre nich Ježiš znamená. "Ježiš je pre mňa všetko"....povedalo jedno dievčatko. Krásna úprimná detská odpoveď. Čo by si odpovedal Ty"

Kázeň o. Maroša Loviča na 1. Svätom príjímaní.