Blogy

« Späť

Duchovná obnova - marec 2017

Duchovná obnova - marec 2017

KATECHÉZA - Milovať znamená….

"Otec Maroš Lovič v tejto katechéze rozpráva o láske, čím je pre človeka. Hovorí o tom, že láska je prítomnosť milovaného. Je aj prítomnosťou milovaného Boha v nás. On nás miloval prvý. Len ten, kto vie, že je milovaný, dokáže milovať. Milovať je chcieť dobro pre iného. Krásne opisuje rozdiel medzi žiadostivosťou a žiadostivou láskou. Vysvetľuje rozdiel medzi láskou Agapé, ktorá je dobročinná a chce dobro pre milovanú osobu. je to vlastne chcieť Boha pre druhého, seba pre druhého a láskou Eros, túžiť po druhom. Obe lásky Agapé, aj Eros, musia byť prítomné, vtedy je láska dokonalá. Tak aj Boh čaká na našu lásku. Môžeme milovať Boha takí akí sme, vo svojej nedokonalosti, Boh nás priíjma bezvýhradne. Takouto láskou by sme sa mali pokúsiť aj my milovať tých druhých. Akou láskou milujeme?"

Martin Harčár - Dotknutý láskou Otca prišiel na tento svet

"V tejto kázni otec Martin Harčár rozpráva o téme „Prečo Otec poslal Ježiša na tento svet?“ Na úvod nás núti zamyslieť sa nad tým, ako to asi mohlo byť. Akým spôsobom sa dá poslať na svet, aby dal veci do poriadku? Mohlo to by tak, že Syn videl Otca ako sa trápi, ako plače, má zlomené srdce pre nás ľudí, ktorí to pokazili? Ježiš išiel a neskôr aj Duch Svätý, bola to záchranná misia, kde utrpeli rany, kvôli Otcovmu srdcu a z lásky k nám. Ježiš utrpel fyzické rany a Duch Svätý duchovnú bolesť. Napriek tomu išli do sveta. Ježiš , dotknutý láskou Otca, prišiel na tento svet, učil nás milovať a priniesol obetu za svet. On aj nás takto posiela do sveta. Ako to ako kresťania vnímame a ako na to reagujeme? Nie sme tu pre kariéru, alebo preto, aby sme si užili, ale preto, prečo aj On prišiel na tento svet. My musíme byť hnaní láskou Ježiša. Celý svet je v moci Zlého. Našou úlohou je robiť to, čo Ježiš, milovať, zachraňovať a obetovať sa. Tiež nám hrozí, že môžeme skončiť ako Ježiš, a musíme byť na to pripravení, je nám vzorom. Ak chceme obstáť vo svete musíme mať motiváciu Ježiša Krista, inak z nás vyprchá nadšenie. Boh nám dal duchovnú výstroj aby sme na území nepriateľa bojovali. Máme moc od Boha a máme len jediný život, aby sme splnili svoje poslanie. Sme tu na to, aby sme Otcovi pomohli zachrániť milovaných. Otázka je: „Plníme to svoje poslanie tak ako Ježiš?“

Päť kameňov v duchovnom boji

"Poznáte 5 kameňov, ktoré si zobral so sebou Dávid keď šiel do boja proti Goliášovi? Týchto päť kameňov dokázalo poraziť aj niekoho omnoho silnejšieho. Aj my máme k dispozícii takýchto päť kameňov, ktoré môžme použiť v duchovnom boji, ktorý je proti nám vedený. Otec Peter Šimko sa zamýšľa nad druhým kameňom a tým je pre nás Sviatosť zmierenia. Zdôrazňuje potrebu pravidelnej mesačnej spovede a zmierenie vzťahov voči sebe, voči druhým a predovšetkým voči Bohu."

Pohľad upriamený na Kristov kríž

Otec Pavol Lacko sa nám prihovára v tomto pôstnom období. Boh chce upriamiť náš pohľad na to, čo je v našom živote slabé, krehké. Náš pohľad máme mať upriamený na Kristov kríž. V kríži vidíme Božiu moc a múdrosť. Aj cez naše kríže, ktoré si nesieme nás Boh vychováva. Cez Kristov kríž máme vnímať ten vlastný. To, čo Kristus prežil, malo naplnenie, nebola to zbytočná snaha vykúpiť človeka. Teda aj ľudská obeta, ktorá je odovzdávaná Bohu, má zmysel, hovorí otec Lacko v tejto katechéze. Kresťania by to mali brať ako nástroj vykúpenia. uvedomiť si že kríž nie je koniec, že nasleduje víťazstvo. Viera síce vždy zostane aj plná bojov a zápasov ale za týmto krížom to má všetko veľkú hodnotu a cenu. Je to naplnenie ľudského života práve v kríži, kde sa najviac spájame s Bohom, ktorý nás učí trpezlivosti, dôvere a pokore. Dekan zo Starej Ľubovne nás vyzýva, nech aj toto pôstne obdobie je časom, kedy si uvedomíme naše slabosti, nedostatky, obetujeme to všetko za blízkych, rodinu, obrátenie. Vtedy zistíme, že nás skutočne Kristov kríž pretvára."

KURZ JEŠUA - Biblické obrazy vykúpenia...

 
Zaregistruj sa na stránke www.misiefilmom.sk, alebo pošli svoje kontaktné údaje na misiefilmom@misiefilmom.sk, prípadne SMS na číslo 0948 084 416 a získaj:
 
1x ročne zadarmo Misijné DVD plné hodnotných videí
1x mesačne bude za Teba slúžená svätá omša, o čom budeš informovaný SMS-kou
1x týždenne ti pošleme 3 nové evanjelizačné videá na tvoj mail.