Článok

Farská charita v Križovanoch nad Dudváhom aktuálne každý prvopiatkový týždeň uskutočňuje zbierku trvanlivých potravín, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.

V farskom kostole nájdete miesto, kde sa zbierajú trvanlivé potraviny.

Taktiež môžete pri kostole nájsť našu charitnú nástenku, na ktorej je umiestnený aktuálny oznam o hľadaných potrebách pre našich konkrétnych núdznych.

 

Aktuálne hľadáme: https://charitatt.sk/aktualne-hladame/

facebook: https://www.facebook.com/charitatt/?ref=br_rs