Rímskokatolícka cirkev - farnosť Križovany nad Dudváhom, filiálka Vlčkovce
Farský administrátor ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič

Tel.: +421/33/5584 004

Facebookhttps://www.facebook.com/Krizovany/

Web: https://krizovany.fara.sk

E-mail: farnostknd@gmail.com

IČO: 340 133 34
DIČ: 2021149988
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SK8609000000005175817963
BIC/SWIFT: GIBASKBX