Článok

HMG stretnutí rodinného spoločenstva na rok 2018, ktorý bol odsúhlasený našim duchovným správcom Marošom Lovičom.Stretnutia sa budú konať o 15.00hod. na fare v Križovanoch.
Zmena termínu bude včas oznámená.
 
                  HMG stretnutí rodinného spoločenstva na rok 2018
 Dátum           Deň  Poznámka
14.1.2018   nedeľa  Stretnutie RS
4.2.2018   nedeľa  Stretnutie RS
25.2.2018   nedeľa  Stretnutie RS
18.3.2018   nedeľa  Stretnutie RS
8.4. 2018   nedeľa  Stretnutie RS
22.4.2018   nedeľa  Stretnutie RS
20.5.2018   nedeľa  Stretnutie RS
9.6.2018   sobota  Deň farskej rodiny
24.6.2018   nedeľa  Stretnutie RS
9.9.2018   nedeľa  Stretnutie RS
30.9.2018   nedeľa  Stretnutie RS
21.10.2018   nedeľa  Stretnutie RS
11.11.2018   nedeľa  Stretnutie RS
2.12.2018   nedeľa  Stretnutie RS
16.12.2018   nedeľa  Stretnutie RS