Článok

HMG stretnutí rodinného spoločenstva na rok 2017, ktorý bol odsúhlasený našim duchovným správcom Marošom Lovičom.Stretnutia sa budú konať o 15.00hod. na fare v Križovanoch.
Zmena termínu bude včas oznámená.
 
                  HMG stretnutí rodinného spoločenstva na rok 2017
 Dátum           Deň  Poznámka
15.1.2017   nedeľa  Stretnutie RS
5.2.2017   nedeľa  Stretnutie RS
26.2.2017   nedeľa  Stretnutie RS
19.3.2017   nedeľa  Stretnutie RS
9.4. 2017   nedeľa  Stretnutie RS
30.4.2017   nedeľa  Stretnutie RS
21.5.2017   nedeľa  Stretnutie RS
11.6.2017   nedeľa  Stretnutie RS
25.6.2017   nedeľa  Stretnutie RS - opekačka
10.9.2017   nedeľa  Stretnutie RS
1.10.2017   nedeľa  Stretnutie RS
22.10.2017   nedeľa  Stretnutie RS
12.11.2017   nedeľa  Stretnutie RS
3.12.2017   nedeľa  Stretnutie RS
17.12.2017   nedeľa  Stretnutie RS - kapustnica