Blogy

« Späť

Duchovná obnova s pátrom J. Mariakumarom a sestrou Mary Pereira - Majcichov

Duchovná obnova s pátrom J. Mariakumarom a sestrou Mary Pereira - Majcichov
V termíne od 13. - 17. 6. 2016 sa konala duchovná obnova s pátrom Jamesom Mariakumarom a sestrou Mary Pereira vo farnosti Majcichov.
 
Nahrávky prednášok si môžete stiahnuť tu.
 
Program Duchovnej obnovy:
 
Pondelok
 
1. Rozdiel medzi pohanskými a kresťanskými postojmi
2. Odpúšťajúca láska – Brána pre Božie požehnanie
3. Pozvanie k svätosti tela, duše a ducha
4. Potreba vnútorného uzdravenia
Adorácia - uzdravenie zranení z prenatálneho obdobia a detstva
 
Utorok
1. Hriech proti prvému prikázaniu — Okultizmus 
2. Hriech proti prvému prikázaniu — New Age
3. Modloslužba vlastnému ja
4. Potreba sviatosti zmierenia 
Adorácia – Modlitba oslobodenia z hriechov modloslužby a okultu 
 
Streda
1. Manželstvo a rodina podľa Božieho plánu
2. Výchova detí v Božom pláne
3. Rozvedené manželstvá - hľadanie Boha 
4. Výchova detí v neúplnej rodine
Adorácia – Modlitba uzdravenia z hriechov žiadostivosti
 
Štvrtok
1. Dôležitosť Božieho slova
2. Boh je verný svojim prisľúbeniam
3. Dôvera v Boha alebo úzkosť
4. Utrpenie a nasledovanie Krista 
Adorácia – prijímanie zaslúženého a nezaslúženého utrpenia
 
Piatok
1. Duchovné zbrane – Rozpoznávanie taktiky Zlého.
2. Naša obrana proti útokom Zlého.
3. Rast v Kristovi - Lectio Divina a sviatostný život
4. Život v Duchu
Adorácia – Modlitba za iných; Modlitba za vyliatie Ducha Svätého